Välkommen! Vår tid präglas bland annat av ett uppbrott från hierarkier och positioner till ett bejakande av hjärtats känslor. Vålds- och maktstrukturer ersätts av kärlek, omtanke och hjärtats värme. Gamla dogmer är inte längre självklara rättesnören när de konfronteras med den andliga erfarenheten. Den som är fixerad till det som håller på att försvinna kan tala aggressivt om en diffus andlighet. Den som lever i det nya kan sörja över att så mycket av det gamla har stelnat till tidsbundna dogmer och formler och över att inte bli tagen på allvar av alla dem som sitter fast i det gamla.

AYURVEDA – GALET MEN JAG KOMMER ATT GÖRA OM DET
– Dina behandlingar låter helt galna. Men bra med viktnedgång, SMSade min dotter Sofia till mig när jag var på ett Ayurveda-sjukhus i Indien över jul- och nyårshelgen 2009 – 2010. Och galet var det sannerligen för den som är van vid svensk sjukvård. Inget var sig likt. (2010)


Läs mer – ladda hem denna artikel (PDF-fil).

ATT VAKNA MED LUST ATT SJUNGA
I det gamla bondesamhället blev det en moralisk plikt att alla händer hjälpte till med att skaffa det dagliga brödet. Det var en skam att dra sig undan arbetet. Gjorde man det, var man osolidarisk. I den nya situationen 1992 finns det arbetskraft och villiga händer, men inget arbete för de villiga händerna. Det kan då inte längre ses som en skam att man inte har arbete. Man vill ha arbete, men inget arbete finns att få. (1992)


Läs mer – ladda hem denna artikel (PDF-fil).
Biskopsgården på Lurö. [1995]
På väg till amerikanska högkvarteret i Stuttgart som fältbiskop. [1989]
Besök av påvens vikarie som biskop i Rom, Camillo Kardinal Ruini. [1995]
DE HOMOSEXUELLA OCH VIGSELRÄTTEN  
Gud har inte skapat bara kyrkorna och trossamfunden. Gud har skapat himmel och jord. Med denna helhetssyn är det naturligt att religionen är en del av samhällsfunktionerna. Hellre än att vi frånsäger oss vigselrätten bör vi därför arbeta för att behålla den och sprida den till fler trossamfund. (2001)


Läs mer – ladda hem denna artikel (PDF-fil).
GUD FINNS NOG
Måste man se religion och naturvetenskap som varandras motsatser? Eller kan det vara så att ju mer vi lär oss om tillvaron, desto mer lär vi oss om Gud? Vetenskapen har ju en gräns bortom vilken den inte når. Den gränsen förflyttas ständigt genom ökat vetande, men den finns. (2010)


Läs mer – ladda hem denna artikel (PDF-fil).
MÄN OCH KVINNOR HAR OLIKA KOMPETENS
Frågan om könskvotering i styrelser tycks ha avförts från den politiska dagordningen med hänvisning till att kompetens är viktigare än kvotering. Det är synd. Man förbiser att det finns olika sorters kompetens. Ett företag samspelar med sin omgivning. Social kompetens och allmän samhällskompetens får konsekvenser för företagets förtroende och trovärdighet. (2004)


Läs mer – ladda hem denna artikel (PDF-fil).