LÄNKARBIBLIOTEKET I VÄRMLAND


BOKBÖRSEN

CAMBRIDGE JOURNALS

STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK

BOKUS

UTGIVNA BÖCKERUng protestant (red). (1969)

Toward a World Lutheran Communion. Development in Lutheran Cooperation up to 1929 (ak avh). (1971)

En resa till idag. Åtta kapitel om nyare svensk kyrkohistoria.
(1971)

Den  öppna kyrkan (red). (1971)

För att leva. En bok om dopet. (1975)

Demokratin i kyrkan (red). (1976)

Konfirmationen i kyrkans liv. Prästmötesavhandling, Uppsala. (1980)

Jag tror på folkkyrkan. (1985)

Kyrkans framtidsväg – diakonin. (1986)

Med bud om liv. Herdabrev till Karlstads stift. (1986)

Med Bibeln i hand genom Turkiet. (1987)

Sommardagar. (1989)

Mose. Etik och ledarskap. (1992)

Lurö – centrum i Vänerland (red). (1995)

Julotta. (1996)

Pilgrimsland. (1998)

Att återfinna Gud. (1998)

Gud i Vänerland. Årsbok för Karlstads museum. (2004)

Ekon i Husaby. (2009)
Samtal med imam Awad Owlan om Guds Hus i Fisksätra. [2010]
Guds hus. Illustration: Draken Arkitektur AB. [2010]
Anförande i Stockholm. [2010]